Albanian launches its first PPP project on infrastructure

The tender for the construction of “Rruga e Arbrit” has been officially opened. The Ministry of Transportation published on the webpage of “Procurement Agency” the announcement inviting interested companies to submit their offer for the constructing of the road otherwise known as the Dibra Road, which connects the region with Tirana.

The Albanian British Chamber of Commerce invites all the interested Albanian companies wishing to establish international joint ventures or requiring financing to contact us and we will be happy to assist on international level. The Chamber will also offer assistance to foreign companies without a presence in Albania wishing to take part at this tender or wishing to enter the market.

According to the announcement, the offers will be valued on October 2nd with the aim of work to start soon after the winner is announced and contract signed.

The work is estimated at 254€ mln. While the final value is expected to change depending on the winning project.

Please contact us if you have an enquiry or wish to discuss business opportunities, at info@abcci.com

Është hapur zyrtarisht tenderi për ndërtimin e rrugës së Arbrit. Ministria e Transporteve publikoi në faqen e Agjencisë së Prokurimeve njoftimin i cili fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat për veprën që lidh Tiranën me Dibrën.

Dhoma Britanike e Tregtisë fton të gjitha kompanitë e interesuara që kërkojnë të krijojnë joint-venture me kompani të huaja ose në nevojë për financim të kontaktojnë dhe ne do tju asistojmë në nivel ndërkombëtar. Dhoma do të ofrojë asistencë edhe për kompani të huaja pa prezencë në Shqipëri të cilat dëshirojnë të marrin pjesë në këtë tender.

Për çdo informacion apo mundësi bashkëpunimi na kontaktoni në info@abcci.com

Në bazë të lajmerimit, ofertat do të vlerësohen në datën 2 Tetor dhe ndërtimi i rrugës do të fillojë menjëherë pas nëshkrimit të kontratës me fituesin.

Ndërtimi i rrugës vlerësohet rreth 254€ mln. Por kjo vlerë mund të ndryshojë në varësi të projektit fitues.