Meeting with British Investors, November 14th

The Albanian British Chamber of Commerce and Industry ABCCI organized in Tirana, Albania, on November 14th, the first ever meeting between British investors and Mayors of a number of Albanian Town Halls. In his address the President of the Chamber underlined the significance of the fact that from this moment onwards the Abanian Local Authorities have the possibility to directly discuss with the representatives of the British Investors. Mr. Zenel Hoxha noted that: “The Chamber is very pleased that it managed to create this opportunity. Our aim is to encourage as many development projects as possible, that will directly employ younger people and the local community, which will thus positively impact the quality of life in those regions”.

The Town Hall representatives of Kukes, Berat, Saranda, Tropoja, Puka, Ura Vajgurore and Shkodra presented their top priority projects, which covered areas like tourism, oil, renewable energy, transport, agro industry, etc.,

The British investors were represented in the meeting by three managers of the well-known and respected Shakespeare Martineu Business Firm. Present in the meeting were Mrs. Chandni Ruparelia, Legal Director, Mr. Ravi Goonesena, Partner and MR. Neil Budd Partner and Director of Renewable Energy.  At the end of the negotiations one of them Mr. Gopnesena said: “I feel optimistic on a number of projects that were put forward by the Albanian Local Authorities. I believe that they need further consideration, but I am sure that we shall come back with concrete proposals”.

All present in the meeting spoke highly of the initiative and the highly professional approach of the Albanian British Chamber of Commerce and Industry, and of its President Mr. Zenel Hoxha, who brought together for the first time ever in the history of Albania the representatives of the Albanian Local Authorities and those of the British investors.

Dhoma Britanike e Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri (ABCCI) sot organizoi në Tiranë takimin e parë mes investitorëve britanik dhe disa Bashkive të vendit. Në mesazhin e tij Presidenti Zenel Hoxha vlerësoi mundësinë që i krijohet pushtetit vendor për të lidhur marrëveshje direkte me disa prej emrave më të respektuar të biznesit britanik. z. Hoxha nënvizoi se:” Dhoma ndihet e realizuar që krijoi mundësinë që bashkitë t’i anashkalojnë burokracitë dhe të vendosin lidhje konkrete me biznesin britanik. Financimi britanik i projekteve të tyre do t’i japin shtysë punësimit të të rinjve dhe komuniteteve, duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e jetesës së tyre”.

Drejtuesit e lartë të Bashkive të Shkodrës, Kukësit, Beratit, Sarandës, Tropojës, Pukës, Urës Vajgurore, Kuçovës parashtruan projektet e tyre prioritare p në fusha të tilla si turizmi malor, infrastruktura, urbanistika, bujqësia, transporti, nafta, agro industria, mbetjet urbane, ndërtimi i fabrikave etj.

Investitorët britanik përfaqesoheshin nga Znj. Chandni Ruparelia, me ekspertizë të gjerë në fushën e projekteve të energjisë dhe të pasurive të paluajtshme; z. Ravi Goonesena avokat korporate dhe këshilltar i disa kompanive autoritare britanike; si dhe z. Neil Budd i specializuar në energjinë e rinovueshme, që ka këshilluar në shumë vende, në fushat e këtij sektori dinamik. Ata u ftuan nga Dhoma Shqiptare Britanike nën ombrellën e “Shakespeare Martineau”, ndër më të rëndësishmet në Britani për investime jashtë vendit; me një turnover mbi 100 milionë euro në vit. Duke u shprehur pozitivisht për investime në disa sektorë, z. Ravi Goonesena tha: ”Ndihemi optimistë, pasi disa projekte, edhe pse kanë nevojë për konkretizime të mëtejshme dhe njohje të terrenit, përkojnë me interesat e bizneseve britanike që perfaqësojmë. Ne do të kthehemi shpejt për nënshkrimin e marrëveshjeve”.

Të pranishmit në takim, vlerësuan angazhimin e ABCCI dhe Presidentit të saj, që krijoi mundësinë e parë, qysh prej vendosjes së pluralizmit, për fillimin e bashkëpunimit direkt midis Bashkive dhe investitorëve britanikë.